Implantologie

Beste lezer,

Voor alle duidelijkheid: wat de natuur heeft geschapen, is niet gemakkelijk te vervangen. Een implantaat - een kunstwortel - is dan ook niet precies gelijk aan de wortel van uw eigen tand of kies, maar benadert de meeste eigenschappen hiervan wel zo dicht mogelijk.

Ontbrekende tanden of kiezen kunnen ook worden vervangen door implantaten. In al deze gevallen kunt u uw tanden weer trots laten zien en als vanouds eten, praten en lachen.


Voor iedereen die met implantaten behandeld zou willen worden is het belangrijk te weten, dat een goede mondhygiëne een voorwaarde is voor langdurig succes. Tevens is het van belang te weten dat roken een succesvolle behandeling met implantaten in de weg kan staan.

G.C. van Beek

De Implantaat

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel, die in het kaakbot geplaatst wordt. Implantaten zijn gemaakt van titanium en zien er uit als "cilinders" of "schroeven". Implantaten zijn klein, hebben een doorsnede van 3,3 tot 4,8 mm en een lengte van 6 tot 16 mm. Ze zijn ongeveer net zo groot als een natuurlijke tandwortel.

Waar worden implantaten van gemaakt?

Onder de zogenaamde weefselvriendelijke metalen is titanium een van de beste stoffen voor het vervaardigen van implantaten. Daarom komt het gebruik van titanium in de moderne geneeskunde zeer veelvuldig voor (bijvoorbeeld bij: botbreukplaten, kunstgewrichten en pacemakers). Titanium wordt door het menselijk lichaam volledig geaccepteerd; dat wil zeggen dat er geen afweerreactie van het lichaam optreedt.

Implantatie in de tandheelkunde

Sinds mensenheugenis heeft de tandheelkunde getracht verloren gegane tanden zo natuurlijk mogelijk te vervangen. Herstel van het uiterlijk, functieherstel zoals kauwen, spreken en lachen moeten het uiteindelijke resultaat vormen. De natuur heeft een perfect kauwsysteem ontwikkeld dat nooit volledig door kunstmiddelen vervangen kan worden. Het plaatsen van implantaten in de kaak als pijlers voor tandvervanging komt het dichtst in de buurt van de natuurlijke tandwortel. Het aanbrengen van implantaten gebeurt over het algemeen onder plaatselijke verdoving.

Toepassing

Waartoe dient een implantaat?

Een implantaat dient als vervanging van een echte tandwortel en biedt houvast aan:

1. Een kroon (vervanging van een enkele tand of kies)

Als een enkele tand of kies ontbreekt, bijvoorbeeld door een ongeval, kan in de ontstane ruimte een implantaat worden geplaatst. Op dit implantaat wordt later een kroon aangebracht. Deze behandeling biedt het grote voordeel dat de naburige tanden onaangetast blijven en niet hoeven te worden afgeslepen voor het plaatsen van een brug.

2. Een brug (vervanging van meerdere tanden of kiezen)

Als er een paar tanden of kiezen ontbreken, zou er een brug of een gedeeltelijke prothese (frame of plaatje) kunnen worden gemaakt. Voor het maken van een brug moeten tanden of kiezen beslepen worden. Zeker wanneer het gezonde tanden en kiezen betreft, is dat natuurlijk jammer. Het dragen van een frame of plaatje wordt vaak als hinderlijk ervaren en belast bovendien de nog aanwezige tanden en kiezen. Implantaten kunnen een aantrekkelijk alternatief zijn. Op de implantaten kan een brugconstructie worden gemaakt, net zoals op de natuurlijke tandwortels.

Wanneer kunnen implantaten worden toegepast?

Indien u een goede algemene gezondheid heeft, u uw mond perfect schoon houdt en de kaak er geschikt voor is, kunnen er implantaten worden geplaatst. Implantaten kunnen zowel bij jonge als bij oudere mensen worden aangebracht. Er zal eerst een zorgvuldige beoordeling gemaakt worden, en daarna zult u over de mogelijkheden geïnformeerd worden.

In welke gevallen moet van een implantaat worden afgezien?

Soms is het kaakbot zodanig geslonken dat het te smal en/of te laag is om er een implantaat in te zetten. Onderzoek van het kaakbot met behulp van o.a. röntgenfoto's zal dit uitwijzen. In deze gevallen zijn dan aanvullende technieken nodig om het plaatsen van een implantaat mogelijk te maken. Bij patienten die bepaalde medicijnen gebruiken, veel roken of niet in staat zijn natuurlijke tanden perfect schoon te houden, is implantatie niet aan te raden.

Waartoe dient een implantaat?

Beschrijvingen bij bovenstaande foto's

De bovenstaande twee fotos zijn een solitaire vervanging met implantaat na trauma.

Oplossing in 5 stappen

1. Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit een medisch en tandheelkundig deel. Röntgenfoto's kunnen hulp bieden bij het bepalen of er voldoende bot aanwezig is.

2. De implantatie

Het plaatsen van een implantaat is een kleine operatieve ingreep. Deze ingreep kan veelal onder plaatselijke verdoving geschieden. Er wordt een opening in het tandvlees gemaakt; vervolgens wordt er in het bot een gaatje geboord waar het implantaat precies in past. De ingreep duurt afhankelijk van het aantal implantaten, meestal tussen de 30 en 90 minuten. Over het algemeen vallen de nabezwaren zoals pijn en zwelling erg mee. Zwelling die na de operatie ontstaat, kan door het koelen van de wang worden beperkt.

3. De ingroei-fase

Het vastgroeien van de implantaten neemt +/- 6 weken tot 3 maanden in beslag. De tijdsduur is afhankelijk van een aantal factoren zoals hoeveelheid en kwaliteit van het bot. Tijdens de ingroei-fase wordt u regelmatig gecontroleerd op een goede genezing. Indien gewenst wordt er om esthetische redenen een noodvoorziening gemaakt.

Client

4. Het plaatsen van de implantaat opbouw

Na de ingroei-periode wordt de implantaat opbouw geplaatst. Hierop kan de tandvervanging (een prothese, brug of kroon) worden bevestigd.

5. De nazorg

Een goede mondhygiëne en regelmatige controles (elke 3 tot 6 maanden) zijn essentieel voor een lange levensduur van de implantaten. Uitgebreide onderzoeken en ervaringen hebben inmiddels aangetoond dat implantaten, mits goed onderhouden, na tientallen jaren nog uitstekend kunnen functioneren.Mislukt een implantatie wel eens?

Ja, in ongeveer 1,5% (onderkaak) tot 5% (bovenkaak) van de gevallen is er sprake van een mislukking. Het implantaat groeit niet vast of kan na verloop van tijd weer los gaan zitten. In deze gevallen kan het implantaat pijnlijk aanvoelen en zal moeten worden verwijderd. Het kaakbot en het tandvlees genezen normaal. Na een half jaar kan een nieuw implantaat worden aangebracht

Testimonial

Testimonial van (Emeritus) Prof. Graham Charlton, Hoofd van de Faculteit Tandheelkunde, Universiteit van Edinburgh.

Brief
Privacy Reglement