Implantologie

Beste lezer,

Voor alle duidelijkheid: wat de natuur heeft geschapen, is niet gemakkelijk te vervangen. Een implantaat - een kunstwortel - is dan ook niet precies gelijk aan de wortel van uw eigen tand of kies, maar benadert de meeste eigenschappen hiervan wel zo dicht mogelijk.

Ontbrekende tanden of kiezen kunnen ook worden vervangen door implantaten. In al deze gevallen kunt u uw tanden weer trots laten zien en als vanouds eten, praten en lachen.


Voor iedereen die met implantaten behandeld zou willen worden is het belangrijk te weten, dat een goede mondhygiëne een voorwaarde is voor langdurig succes. Tevens is het van belang te weten dat roken een succesvolle behandeling met implantaten in de weg kan staan.

G.C. van Beek